Potpuna marketinška usluga


Potpuna marketinška usluga: Kreativnost i profesionalna usluga

(copy 1)

Marketinški tim CarGarantie svojim je partnerima na raspolaganju za sve usluge na području marketinga vezanog uz jamstvo. Trgovcima, proizvođačima i uvoznicima naš tim nudi potpunu marketinšku uslugu iz triju stručnih područja uz stručnjake za grafiku, izravni marketing i odnose s javnošću, i to počevši od razvoja strateških koncepata pa sve do realizacije na tržištu.

Za partnere društva CarGarantie sljedeće su usluge od najvećeg značaja:

  • Višejezično marketinško savjetovanje: marketinški koncepti u vezi s marketinškim strategijama i pozicioniranjem jamstva
  • Individualna kreacija i izrada prodajnih i promidžbenih materijala
  • Opsežni centar za vezivanje kupaca uključujući lettershop
  • Podrška na području obuke
  • Izrada istraživanja na području branše i podrška u istima
  • Koordinacija specifičnih marketinških strategija proizvođača na području jamstva diljem Europe

Kontakt i usluge

Kontakt i usluge