Novi rukovoditelj društva CarGarantie


Wolfgang Bach imenovan je novim članom Upravnog odbora

Wolfgang Bach (59) je od 1.  studenog 2017. imenovan novim članom Upravnog odbora društva Car-Garantie Versicherungs-AG (CarGarantie). Kao direktor financija i administracije, odgovoran je za područje financija i računovodstva, kontrolinga, kontrole proizvoda, IT-a i ljudskih resursa.

Posljednje četiri godine, g. Wolfgang Bach bio je član Upravnog odbora društva Janitos Versicherungs AG, podružnice matičnog društva Gothaer, u kojemu je bio odgovoran za područje financija, upravljanja rizikom, štetnih zahtjeva, reosiguranja, IT-a i pravnu službu. Svoju profesionalnu karijeru započeo je 1984. godine u društvu Gothaer Versicherungsbank VVaG u Kölnu. Od tada je bio prisutan na brojnim područjima grupe Gothaer. Članom Upravnog odbora imenovan je 1997. godine.
G. Bach dobro je upoznat s društvom CarGarantie: od 2000. do 2002. godine bio je član Upravnog odbora osiguravatelja jamstva, nakon čega se vratio u matično društvo Gothaer.

Direktor prodaje, Dr. Marcus Söldner, bit će odgovoran za prodaju u državama članicama ASEAN-a, Kini, CEE i Zapadnoj Europi, kao i za područja marketinga i poslovnog razvoja. Poslovni razvoj fokusirat će se na područje međunarodnog Third Party Administrator, u svrhu uspostavljanja šireg globalnog dosega kompanije.

Predsjednik  uprave Axel Berger će i ubuduće biti u potpunosti odgovoran, odnosno odgovoran za upravljanje proizvodima, pravnu službu, upravljanje zahtjevima te prodaju u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Nadalje, zalagat će se za nova međunarodna strateška područja poslovanja društva CarGarantie.

G. Bachu želimo dobrodošlicu u društvu CarGarantie i puno uspjeha na njegovoj novoj funkciji.