Zaštita podataka


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_hr

Kontakt osoba za zaštitu podataka:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 4548 0
Telefaks: +49 (0)761 4548 685
E-mail: datenschutz@cargarantie.com

Javni popis postupaka
Prema § 4g Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG) osoba ovlaštena za zaštitu podataka mora svakome na odgovarajući način na raspolaganje staviti sljedeće podatke:

1. Naziv odgovornog organa:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Član upravnog odbora:
Dr. Marcus Söldner (predsjedavajući)
Wolfgang Bach

3. Predsjedavajući nadzornog odbora:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Ovlašteni IT voditelj:
Steffen Bayer

5. Adresa odgovornog organa:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg

6. Svrha skupljanja, obrade ili korištenja podataka:
Provođenje poslova osiguranja; distribucija, prodaja, uprava i odvijanje osiguravajućih ugovora u okviru jamstvenih osiguranja/osiguranja od troškova popravka i svi s time povezani sporedni poslovi kao i posredovanje proizvoda i usluga udruženih partnera. Provođenje memoriranja i obrade podataka osobnih podataka za vlastite svrhe kao i po nalogu i u ime društava grupe vrši se na osnovu uslužnih ugovora unutar grupe.

7. Opis grupa osoba i njihovi podaci ili kategorije podataka:
Podaci o kupcima, suradnicima kao i podaci od isporučitelja i u danom slučaju zainteresiranih osoba ako su oni potrebni za ispunjavanje svrha navedenih pod 6.

8. Primatelji ili kategorije primatelja, kojima se podaci mogu saopćiti:
Javni organi pri postojanju pravnih propisa s pravom prvenstva, vanjski izvršitelji naloga prema § 11 BDSG kao i vanjski organi i unutrašnja odjeljenja za ispunjavanje svrha navedenih pod 6.

9. Rokovi brisanja podataka:
Zakonodavac je izdao raznovrsne obveze i rokove čuvanja. Nakon isteka ovih rokova odgovarajući podaci se rutinski brišu, ako više nisu potrebni za ispunjenje ugovora. Ako se ovo ne tiče podataka, oni se brišu, čim otpadnu prethodno navedene svrhe.

10. Planirani prijenos podataka trećim zemljama:
Prijenos podataka poduzeću CG Car-Garantie Versicherungs-AG, podružnica Švicarska, se vrši ako je ovo potrebno za ispunjenje svrha navedenih pod 6. Prijenos drugim zemljama nije planiran.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Informacije o zaštiti osobnih podataka
Ovim informacijama objašnjavamo kako trgovačko društvo CG Car-Garantie Versicherungs-AG obrađuje Vaše osobne podatke i koja prava imate prema njemačkim propisima o zaštiti podataka.

Voditelj obrade
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Servis za Hrvatsku
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg

Servisni centar:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stiege E
A-1230 Wien
Telefon +385 1 788 89 00
Faks +385 1 788 89 09
Adresa e-pošte: info@cargarantie.hr

Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka poštom na prethodno navedenu adresu s dodatkom – službenik za zaštitu podataka – ili e-poštom na adresu datenschutz@cargarantie.com

Svrha i pravni temelji obrade podataka
Obrađujemo Vaše osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i svim drugim primjenjivim zakonima.
Jamstvo za vozilo koje ste dobili od svoga trgovca osigurava se kod nas. Za sklapanje ugovora o osiguranju i procjenu rizika koje preuzimamo potrebni su nam Vaši podaci iz ugovora o jamstvu. Ako dođe do sklapanja ugovora o osiguranju, te ćemo podatke obrađivati radi izvršavanja ugovornih odnosa. Podaci o šteti potrebni su nam, primjerice, za provjeru je li nastupio slučaj osiguranja i kolika je šteta.

Sklapanje odn. izvršavanje ugovora o osiguranju jamstva nije moguće bez obrade Vaših osobnih podataka. 

Usto trebamo Vaše osobne podatke za izradu statistika specifičnih za osiguranje, npr. za razvoj novih tarifa ili ispunjavanje pravnih propisa nadzora.
Pravni temelj za ove obrade osobnih podataka u predugovorne i ugovorne svrhe je čl. 6. st. 1. b) Opće uredbe o zaštiti podataka.
Vaše podatke također obrađujemo da bismo zaštitili svoje legitimne interese i legitimne interese trećih strana (čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe o zaštiti podataka). To može biti posebice nužno:

  • za osiguranje IT sigurnosti i IT operacija,
  • za reklamiranje vlastitih osigurateljnih proizvoda,
  • za sprečavanje i rješavanje kaznenih djela – posebice upotrebljavamo analize podataka za prepoznavanje naznaka koje mogu upućivati na zlouporabu osiguranja.

Usto obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjavanja zakonskih obveza kao što su pravni propisi nadzora, čuvanje podataka prema trgovačkom ili poreznom pravu ili naša obveza savjetovanja. U ovom su slučaju pravni temelj za obradu dotični zakonski propisi u vezi s čl. 6. st. 1. c) Opće uredbe o zaštiti podataka.
Namjeravamo li obrađivati Vaše osobne podatke u neku svrhu koja nije prethodno navedena, o tome ćemo Vas informirati u okviru zakonskih odredbi.

Kategorije primatelja osobnih podataka
Prodavatelj osiguranja:
Rizike koje preuzmemo osiguravamo kod specifičnih osiguravateljskih kuća (prodavatelj osiguranja). U tom kontekstu može biti potrebno proslijediti Vaše ugovorne podatke i eventualno podatke o šteti prodavatelju osiguranja kako bi isti imao sliku o riziku ili slučaju osiguranja.

Proizvođači/uvoznici vozila:
U sklopu jamstvenih ili osigurateljnih programa koji su dogovoreni s proizvođačima odn. uvoznicima vozila Vaši se ugovorni podaci i po potrebi podaci o šteti prosljeđuju proizvođačima odn. uvoznicima vozila, primjerice radi izrade statistika.

Vanjski suradnici:
Djelomično se koristimo uslugama vanjskih suradnika u svrhu ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza. Popis naših dobavljača i izvođača s kojima nemamo samo privremene poslovne odnose možete pronaći u aktualnoj verziji na našim internetskim stranicama pod www.cargarantie.com/datenschutz

Drugi primatelji:
Vaše osobne podatke također možemo priopćavati drugim primateljima, primjerice javnim tijelima radi ispunjavanja zakonskih obveza obavješćivanja (npr. poreznim tijelima ili tijelima za kazneno gonjenje).

Trajanje čuvanja podataka
Vaše osobne podatke brišemo čim više nisu potrebni u gore navedene svrhe. Osim toga, moguće je da se osobni podaci čuvaju u razdoblju u kojem se protiv našeg trgovačkog društva mogu ostvariti zahtjevi (zakonski rok zastare od tri ili do trideset godina). Usto čuvamo Vaše osobne podatke toliko dugo koliko smo obvezani zakonom. Odgovarajuće obveze dokazivanja i čuvanja proizlaze između ostaloga iz njemačkih zakona iz područja pranja novca, trgovačkog i poreznog prava. Rokovi za čuvanje sukladno s tim propisima iznose do deset godina.

Prava ispitanika
Na prethodno navedenoj adresi možete zatražiti informacije o svojim pohranjenim osobnim podacima. Također uz određene preduvjete možete zatražiti ispravak ili brisanje svojih podataka. I dalje imate pravo na ograničavanje obrade svojih podataka kao i pravo na izdavanje podataka koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom formatu koji se može strojno očitati.

Pravo prigovora
Imate pravo protiviti se obradi svojih osobnih podataka u svrhu izravne reklame.
Obratite se na adresu info@cargarantie.hr
Ako obrađujemo Vaše podatke radi zaštite legitimnih interesa, možete se protiviti takvoj obradi ako iz Vaše osobne situacije proizlaze razlozi protiv obrade podataka.

Pravo prigovora
Imate mogućnost uputiti prigovor prethodno navedenom službeniku za zaštitu podataka ili tijelu za nadzor zaštite podatka.

Prijenos podataka u treću zemlju
Trebamo li proslijediti osobne podatke izvođačima izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), to će uslijediti samo ako je Europska komisija potvrdila da u trećoj zemlji postoji primjerena razina zaštite podataka.

Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima
O svojoj obvezi isplate djelomično donosimo potpuno automatizirane odluke na temelju Vaših navoda o slučaju osiguranja, podataka koji su pohranjeni za Vaš ugovor i eventualno informacija trećih osoba koje smo primili na tu temu. Potpuno automatizirane odluke temelje se na unaprijed utvrđenim pravilima poduzeća o vrednovanju informacija.

Informacije o zaštiti osobnih podataka
Ovim informacijama objašnjavamo kako trgovačko društvo CG Car-Garantie Versicherungs-AG obrađuje Vaše osobne podatke i koja prava imate prema njemačkim propisima o zaštiti podataka.

Voditelj obrade
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Servis za Hrvatsku
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
Servisni centar:
Lemböckgasse 49, Haus 2, Stiege E
A-1230 Wien
Telefon +385 1 788 89 00
Faks +385 1 788 89 09
Adresa e-pošte: info@cargarantie.hr

Možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka poštom na prethodno navedenu adresu s dodatkom – službenik za zaštitu podataka – ili e-poštom na adresu datenschutz@cargarantie.com

Svrha i pravni temelji obrade podataka
Obrađujemo Vaše osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i svim drugim primjenjivim zakonima.
Jamstvo za vozilo koje ste dobili od svoga trgovca osigurava se kod nas. Za sklapanje ugovora o osiguranju 
i procjenu rizika koje preuzimamo potrebni su nam Vaši podaci iz ugovora o jamstvu. Ako dođe do sklapanja ugovora o osiguranju, te ćemo podatke obrađivati radi izvršavanja ugovornih odnosa. Podaci o šteti potrebni su nam, primjerice, za provjeru je li nastupio slučaj osiguranja i kolika je šteta.

Sklapanje odn. izvršavanje ugovora o osiguranju jamstva nije moguće bez obrade Vaših osobnih podataka. 

Usto trebamo Vaše osobne podatke za izradu statistika specifičnih za osiguranje, npr. za razvoj novih tarifa ili ispunjavanje pravnih propisa nadzora.
Pravni temelj za ove obrade osobnih podataka u predugovorne i ugovorne svrhe je čl. 6. st. 1. b) Opće uredbe 
o zaštiti podataka.
Vaše podatke također obrađujemo da bismo zaštitili svoje legitimne interese i legitimne interese trećih strana (čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe o zaštiti podataka). To može biti posebice nužno:

  • za osiguranje IT sigurnosti i IT operacija,
  • za reklamiranje vlastitih osigurateljnih proizvoda,
  • za sprečavanje i rješavanje kaznenih djela – posebice upotrebljavamo analize podataka za prepoznavanje naznaka koje mogu upućivati na zlouporabu osiguranja.

Usto obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjavanja zakonskih obveza kao što su pravni propisi nadzora, čuvanje podataka prema trgovačkom ili poreznom pravu ili naša obveza savjetovanja. U ovom su slučaju pravni temelj za obradu dotični zakonski propisi u vezi s čl. 6. st. 1. c) Opće uredbe o zaštiti podataka.
Namjeravamo li obrađivati Vaše osobne podatke u neku svrhu koja nije prethodno navedena, o tome ćemo Vas informirati u okviru zakonskih odredbi.

Kategorije primatelja osobnih podataka
Prodavatelj osiguranja:
Rizike koje preuzmemo osiguravamo kod specifičnih osiguravateljskih kuća (prodavatelj osiguranja). U tom kontekstu može biti potrebno proslijediti Vaše ugovorne podatke i eventualno podatke o šteti prodavatelju osiguranja kako bi isti imao sliku o riziku ili slučaju osiguranja.

Proizvođači/uvoznici vozila:
U sklopu jamstvenih ili osigurateljnih programa koji su dogovoreni s proizvođačima odn. uvoznicima vozila Vaši se ugovorni podaci i po potrebi podaci o šteti prosljeđuju proizvođačima odn. uvoznicima vozila, primjerice radi izrade statistika.

Vanjski suradnici:
obveza. Popis naših dobavljača i izvođača s kojima nemamo samo privremene poslovne odnose možete pronaći u aktualnoj verziji na našim internetskim stranicama pod www.cargarantie.com/datenschutz

Drugi primatelji:
Vaše osobne podatke također možemo priopćavati drugim primateljima, primjerice javnim tijelima radi ispunjavanja zakonskih obveza obavješćivanja (npr. poreznim tijelima ili tijelima za kazneno gonjenje).

Trajanje čuvanja podataka
Vaše osobne podatke brišemo čim više nisu potrebni u gore navedene svrhe. Osim toga, moguće je da se osobni podaci čuvaju u razdoblju u kojem se protiv našeg trgovačkog društva mogu ostvariti zahtjevi (zakonski rok zastare od tri ili do trideset godina). Usto čuvamo Vaše osobne podatke toliko dugo koliko smo obvezani zakonom. Odgovarajuće obveze dokazivanja i čuvanja proizlaze između ostaloga iz njemačkih zakona iz područja pranja novca, trgovačkog i poreznog prava. Rokovi za čuvanje sukladno s tim propisima iznose do deset godina.

Prava ispitanika
Na prethodno navedenoj adresi možete zatražiti informacije o svojim pohranjenim osobnim podacima. Također uz određene preduvjete možete zatražiti ispravak ili brisanje svojih podataka. I dalje imate pravo na ograničavanje obrade svojih podataka kao i pravo na izdavanje podataka koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom formatu koji se može strojno očitati.

Pravo prigovora
Imate pravo protiviti se obradi svojih osobnih podataka u svrhu izravne reklame.
Obratite se na adresu info@cargarantie.hr
Ako obrađujemo Vaše podatke radi zaštite legitimnih interesa, možete se protiviti takvoj obradi ako iz Vaše osobne situacije proizlaze razlozi protiv obrade podataka.

Pravo prigovora
Imate mogućnost uputiti prigovor prethodno navedenom službeniku za zaštitu podataka ili tijelu za nadzor zaštite podatka.

Prijenos podataka u treću zemlju
Trebamo li proslijediti osobne podatke izvođačima izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), to će uslijediti samo ako je Europska komisija potvrdila da u trećoj zemlji postoji primjerena razina zaštite podataka.

Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima
O svojoj obvezi isplate djelomično donosimo potpuno automatizirane odluke na temelju Vaših navoda o slučaju osiguranja, podataka koji su pohranjeni za Vaš ugovor i eventualno informacija trećih osoba koje smo primili na tu temu. Potpuno automatizirane odluke temelje se na unaprijed utvrđenim pravilima poduzeća o vrednovanju informacija.

Tko je odgovoran za obradu mojih podataka i tko je referent za zaštitu podataka?
Odgovorno za obradu podataka u Car-Garantie grupi je odgovarajuća tvrtka kod koje se prijavljujete. Podatke za kontakt našeg referenta za zaštitu podataka možete naći u rubrici "Direktorij javnih postupaka/Opći podaci o zaštiti podataka" u području zaštite podataka na našoj web stranici.

Koje se kategorije podataka upotrebljavaju i odakle potječu?
Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju tijekom postupka prijave (osobni podaci koji se mogu povezati s Vama) uključuju, osobito, Vaše matične podatke (kao što su ime, prezime, sufiks imena), podatke o kontaktu (privatna adresa, mobilni/telefonski broj, adresa e-pošte) koje nam dostavite (npr. CV, profesionalna biografija, itd.). U pravilu, Vaši se osobni podaci prikupljaju izravno od Vas tijekom postupka prijave. Osim toga, možda smo primili podatke od treće strane (npr. zapošljavanje), kojoj ste podatke stavili na raspolaganje radi prosljeđivanja. Obrađujemo i podatke koji otkrivaju identitet koje smo legitimno stekli iz javno dostupnih izvora (npr. profesionalne društvene mreže kao što su Xing ili linkedin). Kontaktirat ćemo Vas preko izvora Vaših podataka (npr. Xing) kako biste vidjeli gdje smo dobili Vaše podatke. Uslijed toga pretpostavljamo da pristajete na objavljivanje Vaših podataka tako što ćete nas kontaktirati. Naravno, imate pravo opozvati ovaj pristanak u bilo kojem trenutku. Dovoljno je poslati e-mail na datenschutz@cargarantie.de.

U koju svrhu i na kojem pravnom temelju se obrađuju moji podaci?
Obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju odredbi Opće uredbe EU o zaštiti podataka (DS-GVO), zakona o zaštiti podataka i svih ostalih relevantnih zakona (npr. zakon o godišnjem odmoru, zakon o radnom vremenu, opći zakon o ravnopravnosti). Svrha obrade podataka je provođenje i realizacija postupka prijave i procjenjivanje prikladnosti za određeni posao. Obrada Vaših podataka podnositelja zahtjeva je neophodna kako bi se mogla donijeti odluka o zasnivanju radnog odnosa. Primarna pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. točka b) DS-GVO. Osim toga, pristanak se sukladno članku 6. stavak 1. točka a), 7 DS-GVO može koristiti kao dozvola u smislu zakona o zaštiti podataka.

U pojedinim slučajevima obrađujemo Vaše podatke, ali samo nakon njihove anonimizacije, kako bismo zaštitili naše legitimne interese. Tako se eventualno obrada podataka vrši isključivo u statističke svrhe (npr. provere ponašanja kandidata). Sastavljanje takvih statistika obavlja se isključivo za vlastite potrebe i nikada se ne vrši personalizirano, već anonimizirano. Ako se obrađuju posebne kategorije osobnih podataka prema čl. 9, st. 1 DS-GVO (npr. podaci o zdravlju), to se temelji na Vašem pristanku u skladu s člankom 9, stavak 2 a DS-GVO, pod uvjetom da nisu da zakonske dozvole poput članka 9. stavak 2 b nisu relevantne. Ako želimo obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu koja nije spomenuta gore, obavijestit ćemo Vas o tome unaprijed.

Tko dobiva Vaše podatke?
Unutar naše grupe tvrtki svoje osobne podatke dobivaju samo osobe i tijela kojima su ti podaci potrebni u kontekstu postupka prijave i s tim povezanih zakonskih i (pred)ugovornih obveza. Unutar naše grupe tvrtki Vaši se podaci prenose određenim tvrtkama ako centralno obavljaju zadatke obrade podataka za tvrtke u grupi (npr. upravljanje prijavama za posao na razini cijelog poduzeća). Osim toga, možemo prenijeti Vaše osobne podatke drugim primateljima izvan tvrtke, ako je to nužno za zasnivanje radnog odnosa

Koja prava zaštite podataka mogu ostvariti kao pogođena osoba?
Prema članku 15. DS-GVO možete zatražiti informacije o podacima pohranjenima o Vama. Osim toga, sukladno čl. 16., čl. 17. i čl. 18. DS-GVO pod određenim uvjetima možete zahtijevati ispravak, brisanje i ograničenje obrade Vaših podataka. Prema čl. 20 DS-GVO možete imati pravo na dobivanje podataka koje ste stavili na raspolaganje, i to u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako obrađujemo Vaše podatke kako bismo zaštitili legitimne interese (članak 6, stavak1 e i f), možete proturječiti ovoj obradi u skladu s čl. 21. DS-GVO. Ako želite ostvariti svoje pravo prigovora, dovoljno je poslati pismo e-pošte na datenschutz@cargarantie.de s predmetom „Zaštita podataka“. Nakon toga više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako možemo navesti nezaobilazne legitimne razloge za obradu, koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi ostvarivanju, vršenju ili obrani pravnih zahtjeva.

Prema čl. 7 st. 3 DS-GVO imate pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga povučete suglasnost za obradu osobnih podataka danu prema čl. 6 st. 1 toč. a ili čl. 9 st. 2, pri čemu pravovaljanost obrade koja je na temelju suglasnosti vršena do pov lačenja suglasnosti. Osim toga prema čl. 77 DS-GVO imate pravo i na žalbu kod nadlježnog tijela za kontrolu zaštite podataka.

Koliko će moji podaci biti pohranjeni?
Izbrisat ćemo Vaše osobne podatke 6 mjeseci nakon završetka postupka prijave. Ovo se ne primjenjuje ukoliko zakonske odredbe sprječavaju brisanje ili je daljnje pohranjivanje potrebno radi pružanja dokaza. Ako je radni odnos zasnovan, preuzet ćemo Vaše podatke u naše digitalne sustave upravljanja ljudskim resursima. 

Postoji li obveza da stavljate podatke na raspolaganje?
U sklopu Vaše prijave upućeni smo na stavljanje na raspolaganje osobnih podataka potrebnih za provođenje postupka prijave i procjene prikladnosti za posao. Bez tih podataka nećemo moći provesti postupak prijave i donijeti odluku o zasnivanju radnog odnosa.

Do koje mjere dolazi do automatiziranih odluka u konkretnim slučajevima ili do mjera profiliranja?
U konkretnom slučaju koristimo automatizirane procese obrade i/ili profiliranje kako bismo pomogli pri donošenju odluke u postupku prijave. U tim slučajevima prethodno dolazi do posebne obavijesti prema članku 13 st. 2 f DS-GVO.

U sljedećem popisu navedeni su nalogoprimci, pružatelji i primatelji usluga odnosno kategorije nalogoprimaca, pružatelja i primatelja usluga uključujući zadatke koji se prenose na njih, a koji u skladu s ugovorom obrađuju osobne podatke za tvrtku CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

S ovim popisom omogućujemo vam transparentnost u pogledu obrade vaših podataka i pogotovo u pogledu toga tko obrađuje vaše podatke i u koju svrhu se oni obrađuju u slučaju da tvrtka CG Car-Garantie Versicherungs-AG ne vrši sama obradu podataka. Međutim, to ne znači da se vaši podaci prosljeđuju svim poduzećima navedenima na popisu.

Podružnice društva CarGarantie koje obrađuju osnovne podatke (npr. ime, prezime, broj CarGarantie itd.) u zajedničkim bazama podataka i zajedničkim postupcima obrade podataka:

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Nalogoprimci, pružatelji odnosno primatelji usluga kojima je obrada podataka glavni predmet naloga:

PoduzećePredmet i svrha naloga
CAR-GARANTIE GMBHProdaja
Garantie-Service-GMBHProdaja
Meisterdruck GmbHUsluge tiskanja
Burger Druck GmbHUsluge tiskanja
Dinner Druck GmbHUsluge tiskanja

 

Nalogoprimci, pružatelji odnosno primatelji usluga, kojima obrada podataka nije glavni predmet naloga i koji nisu poimence navedeni, već su obuhvaćeni određenom kategorijom. U njih se ubrajaju i nalogoprimci te pružatelji odnosno primatelji usluga koji su samo jednom angažirani ili nisu stalno aktivni:

KategorijaPredmet i svrha naloga
Porezne uprave / nadzorne ustanoveObavijesti, provjera usklađenosti sa zakonskim propisima
RevizorRevizija (godišnji obračun)
ReosiguravateljPoslovi reosiguranja (nadzor/revizija)
Stečajni upraviteljStečajevi
OdvjetniciVođenje parničnih postupaka
IT poduzećaOdržavanje/njega hardvera i softvera itd.
VještaciTehničko vještačenje u slučajevima nastanka štete
Servisne radioniceProvođenje popravaka u vezi s likvidacijom štete
Pružatelji usluge zbrinjavanja otpadaUništavanje dokumenata i ostalih nosača podataka (tvrdi disk itd.)

 

Imajte na umu da se naš popis pružatelja usluga redovito ažurira.